ƏN SON PAYLAŞIMLAR

Mübariz və mücahid fəqihlərin tarixi    Mücahid Seyid Mühəmməd (1)

Mübariz və mücahid fəqihlərin tarixi   Mücahid Seyid Mühəmməd (1)

RƏHMAN, RƏHİM ALLAHIN ADI İLƏ! MÜBARİZ VƏ MÜCAHİD FƏQİHLƏRİN TARİXİ MÜQƏDDİMƏ Cihad ən böyük dini vacibatlardan biridir. Ona görə də yadellilərin təcavüzünə məruz qaldığımız vaxt...

Əllamə Şeyx İsmayıl Ali-İshaqın həyatı (3)

Əllamə Şeyx İsmayıl Ali-İshaqın həyatı (3)

Bu məktub nəşr olunduqdan sonra Ustad həbs olundu. Onun Nəcəf və Qumda mükəmməl təhsil almaslna, ziyalı bir ailədə böyüyüb boya-başa çatmasına, elmi araşdırmalar aparan bir...

Əllamə Şeyx İsmayıl Ali-İshaqın həyatı (2)

Əllamə Şeyx İsmayıl Ali-İshaqın həyatı (2)

Gəlin, əvvəlcə, Ayətullah Xomeyninin M. S. Qorbaçova göndərdiyi məktubun mətni ilə tanış olaq. Sonra Ustad Ali-İshaqın İnqilab rəhbərinə göndərdiyi məktubu sizin nəzərinizə çatdıracağıq: CƏNAB QORBAÇOV!...

Əllamə Şeyx İsmayıl Ali-İshaqın həyatı (1)

Əllamə Şeyx İsmayıl Ali-İshaqın həyatı (1)

ƏLLAMƏ HACC ŞEYX İSMAYIL ALİ-İSHAQ XOİNİNİN TƏRCÜMEYİ-HALI (ALLAH ONA RƏHMƏT ELƏSİN!) RƏHMAN VƏ RƏHİM ALLAHIN ADI İLƏ! Hacc Şeyx İsmail Ali-İshaq Xoini Ayətullah Şeyx Əbdülkərim...

,

,

ИМЕНЕМ АЛЛАХА, МИЛОСТИВОГО И МИЛОСЕРДНОГО! ДЕЯНИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ В НОЧЬ ПРАЗДНИКА ИД АЛЬ-ФИТР. Ночь праздника Ид аль-Фитр (вечер, предшествующий праздничному дню) – одна из славных и...

ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ (1443–2022) ШАРИАТСКИЙ СОСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ ПОКОЙНОГО РЕЛИГИОЗНОГО ЛИДЕРА АЯТОЛЛЫ СЕЙЙИДА МУХАММАДА ХУСЕЙНА ФАДЛАЛЛЫ ЗАЯВИЛ: «Понедельник 2 мая 2022 года (1443 год по хиджре) – первый...

BAYRAM GECƏSİNİN ƏMƏLLƏRİ

BAYRAM GECƏSİNİN ƏMƏLLƏRİ

RƏHMAN, RƏHİM ALLAHIN ADI İLƏ! BAYRAM GECƏSİNİN ƏMƏLLƏRİ Fitr bayramı gecəsi (yəni bayramdan əvvəlki günün axşamı) şərafətli və mübarək gecələrdən biridir. Bu gecəni məsciddə əhya...

Şəri heyət: «2022-ci il 2 may bazar ertəsi günü mübarək Fitr bayramının ilk günüdür!»

Şəri heyət: «2022-ci il 2 may bazar ertəsi günü mübarək Fitr bayramının ilk günüdür!»

BƏYANAT (1443-2022) MƏRHUM DİNİ RƏHBƏR AYƏTULLAH SEYİD FƏZLULLAHIN MÜƏSSİSƏSİNDƏKİ ŞƏRİ HEYƏT: “2 MAY 2022-Cİ İL BAZAR ERTƏSİ GÜNÜ MÜBARƏK FİTR BAYRAMININ İLK GÜNÜDÜR!” Mərhum dini...

.

.

RAMAZAN AYININ FƏZİLƏTİ BARƏSİNDƏ PEYĞƏMBƏRİN XÜTBƏSİ (XÜTBEYİ-ŞƏBANİYYƏ) Xütbeyi-şəbaniyyə ramazan ayının fəziləti barəsində Peyğəmbərdən (s) nəql olunmuş bir xütbədir. Bu xütbə şəban ayının son cümə günündə...

,

,

ЗАЯВЛЕНИЕ (1443-2022) ШАРИАТСКИЙ СОСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ ПОКОЙНОГО РЕЛИГИОЗНОГО ЛИДЕРА АЯТОЛЛЫ СЕЙЙИДА МУХАММАДА ХУСЕЙНА ФАДЛАЛЛЫ ЗАЯВИЛ: «СУББОТА 2 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА (1443 ГОД ХИДЖРЫ)  – ПЕРВЫЙ ДЕНЬ...