ƏN SON PAYLAŞIMLAR

HƏRTƏRƏFLİ DİNİ RƏHBƏRLİK (1)

HƏRTƏRƏFLİ DİNİ RƏHBƏRLİK (1)

HƏRTƏRƏFLİ DİNİ RƏHBƏRLİK (1)   MÜQƏDDİMƏ Ayətullah Seyid Mühəmmədhüseyn Fəzlullahın dini rəhbərliklə bağlı irəli sürdüyü fikirləri öyrənməklə onun haqqında geniş məlumatı “hərtərəfli dini rəhbərlik” başlıqlı...

Fəqihlə hakimiyyət arasında əlaqə (2)

Fəqihlə hakimiyyət arasında əlaqə (2)

FƏQİHLƏ HAKİMİYYƏT ARASINDA ƏLAQƏ (2)   FİQH MİSSİYA XİDMƏTİ YOLUNDA Fəqih nə zaman “hökmdarın qapısında” olmalıdır? Fəqih və hökmdar (sultan) haqqında söhbətimizdə bu mövzuya toxunmaq...

Fəqihlə hakimiyyət arasında əlaqə (1)

Fəqihlə hakimiyyət arasında əlaqə (1)

FƏQİHLƏ HAKİMİYYƏT ARASINDA ƏLAQƏ (1) Fəqihin hakimiyyətlə əlaqəsini müəyyənləşdirən islami bir anlayış vardırmı? Onun islami anlayışın daxilində ruhani məna daşıyan fiqhi mövqeyi öz məzmununda maddi...

Mübariz və mücahid fəqihlərin tarixi Mücahid Seyid Mühəmməd (2)   Cihad fitvasının verilməsi     

Mübariz və mücahid fəqihlərin tarixi Mücahid Seyid Mühəmməd (2)  Cihad fitvasının verilməsi    

CİHAD FİTVASININ VERİLMƏSİ Ayətullah Seyid Mühəmməd Təbatəbainin rəhbərliyi dövründə Rusiya-İran müharibəsinin ikinci dövrü (m. 1826-1828) başladı. Bu işdə o qiymətli fəqihin başçılığı ilə ruhanilər təsirli...

Mübariz və mücahid fəqihlərin tarixi    Mücahid Seyid Mühəmməd (1)

Mübariz və mücahid fəqihlərin tarixi   Mücahid Seyid Mühəmməd (1)

RƏHMAN, RƏHİM ALLAHIN ADI İLƏ! MÜBARİZ VƏ MÜCAHİD FƏQİHLƏRİN TARİXİ MÜQƏDDİMƏ Cihad ən böyük dini vacibatlardan biridir. Ona görə də yadellilərin təcavüzünə məruz qaldığımız vaxt...

Əllamə Şeyx İsmayıl Ali-İshaqın həyatı (3)

Əllamə Şeyx İsmayıl Ali-İshaqın həyatı (3)

Bu məktub nəşr olunduqdan sonra Ustad həbs olundu. Onun Nəcəf və Qumda mükəmməl təhsil almaslna, ziyalı bir ailədə böyüyüb boya-başa çatmasına, elmi araşdırmalar aparan bir...

Əllamə Şeyx İsmayıl Ali-İshaqın həyatı (2)

Əllamə Şeyx İsmayıl Ali-İshaqın həyatı (2)

Gəlin, əvvəlcə, Ayətullah Xomeyninin M. S. Qorbaçova göndərdiyi məktubun mətni ilə tanış olaq. Sonra Ustad Ali-İshaqın İnqilab rəhbərinə göndərdiyi məktubu sizin nəzərinizə çatdıracağıq: CƏNAB QORBAÇOV!...

Əllamə Şeyx İsmayıl Ali-İshaqın həyatı (1)

Əllamə Şeyx İsmayıl Ali-İshaqın həyatı (1)

ƏLLAMƏ HACC ŞEYX İSMAYIL ALİ-İSHAQ XOİNİNİN TƏRCÜMEYİ-HALI (ALLAH ONA RƏHMƏT ELƏSİN!) RƏHMAN VƏ RƏHİM ALLAHIN ADI İLƏ! Hacc Şeyx İsmail Ali-İshaq Xoini Ayətullah Şeyx Əbdülkərim...

,

,

ИМЕНЕМ АЛЛАХА, МИЛОСТИВОГО И МИЛОСЕРДНОГО! ДЕЯНИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ В НОЧЬ ПРАЗДНИКА ИД АЛЬ-ФИТР. Ночь праздника Ид аль-Фитр (вечер, предшествующий праздничному дню) – одна из славных и...

ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ (1443–2022) ШАРИАТСКИЙ СОСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ ПОКОЙНОГО РЕЛИГИОЗНОГО ЛИДЕРА АЯТОЛЛЫ СЕЙЙИДА МУХАММАДА ХУСЕЙНА ФАДЛАЛЛЫ ЗАЯВИЛ: «Понедельник 2 мая 2022 года (1443 год по хиджре) – первый...