Əllamə Burqui

ƏLLAMƏ BURQUİ – “BÜTSINDIRAN” ALİM-4

Aprel 28th, 2023|

RƏHMAN, RƏHİM ALLAHIN ADI İLƏ!   TERROR HADİSƏSİNDƏN SONRA ƏLLAMƏ BURQUİNİN BƏYANATI Terrordan sonra xəstəxanada bir neçə gündən artıq qalmadım. Düşündüm ki, bu vəziyyətdə xəstəxanada qalmağım

ƏLLAMƏ BURQUİ – “BÜTSINDIRAN” ALİM-3

Aprel 27th, 2023|

RƏHMAN, RƏHİM ALLAHIN ADI İLƏ!  ƏLLAMƏ BURQUİNİN EVİNƏ HÜCUM Beləliklə, iyirmi yeddi il daimi imam olduqdan sonra məscidi qəsb etdilər və mən xanənişin oldum. Lakin

ƏLLAMƏ BURQUİ – “BÜTSINDIRAN” ALİM-2

Aprel 26th, 2023|

RƏHMAN, RƏHİM ALLAHIN ADI İLƏ!   RZA ŞAHIN CƏNAZƏSİNƏ QUMDA HÖRMƏT GÖSTƏRİLMƏSİNİN VƏ ONUN ORADA DƏFN OLUNMASININ QARŞISININ ALINMASI Çox çəkmədi ki, Rza şah Mavriki

ƏLLAMƏ BURQUİ – “BÜTSINDIRAN” ALİM-1

Aprel 25th, 2023|

RƏHMAN, RƏHİM ALLAHIN ADI İLƏ!   SEYİD ƏBÜLFƏZL BURQUİ QUMMİNİN HƏYATINA QISA BİR NƏZƏR Seyid Əbülfəzl Burqui Qummi (h.q. 1329-1413, h.ş. 1287-1372, m. 1911-1993) dini

“MƏFATİHUL-CİNANIN QURANLA ZİDDİYYƏTİ” KİTABINDAN-1

Mart 4th, 2023|

RƏHMAN, RƏHİM ALLAHIN ADI İLƏ!   “MƏFATİHUL-CİNANIN QURANLA ZİDDİYYƏTİ” KİTABINDAN   İKİNCİ BAB ÜÇÜNCÜ FƏSİL Bu fəsil mübarək ramazan ayına məxsusdur. Rəcəb ayını ayların ən fəzilətlisi olaraq