BƏYANAT  

MƏRHUM DİNİ RƏHBƏR AYƏTULLAH SEYİD FƏZLULLAHIN MÜƏSSİSƏSİNDƏKİ ŞƏRİ HEYƏT:

“23 MART 2023-CÜ İL CÜMƏ AXŞAMI GÜNÜ MÜBARƏK RAMAZAN AYININ İLK GÜNÜDÜR!” 

Mərhum dini rəhbər Ayətullah Seyid Fəzlullahın müəssisəsindəki şəri heyət bəyanat vermiş və o bəyanatda cümə axşamı gününə təvafüq edən 2023-cü il mart ayının 23-nü 1444-cü il mübarək ramazan ayının ilk günü elan etmişdir. Bəyanatda deyilir: “Hicri-qəməri təqvimi ilə 1444-cü il ramazan ayının (miladi mart 2023) hilalı 2023-cü il mart ayının 21-i çərşənbə axşamı günü (2-ci gün) axşam Qrinviç saatı ilə 17:23-də, yəni Beyrut şəhəri yerli saat ilə axşam 19:23-də (Bakı vaxtı ilə 21:23-də) doğacaqdır. Buna görə də çərşənbə axşamı günü axşam (yəni çərşənbə axşamı günündən çərşənbə gününə keçən gecə) bütün məntəqələrdə ayparanın görünməsi qeyri-mümkün olacaq və çərşənbə günü şəban ayının 30-cu günü olacaq.

Çərşənbə günü axşam (yəni çərşənbə günündən cümə axşamı gününə keçən gecə) Şimali və Cənubi Amerikanın bir çox məntəqələrində və Afrika qitəsinin şimal hissəsində ayparanın çılpaq gözlə və asanlıqla görünməsi mümkün olacaq. Həmçinin Cənubi Amerikanın və Afrika qitəsinin cənub hissəsində (Azərbaycan da o məntəqələrdəndir. Bakı şəhəri 40° şimal enliyi və 50° şərq uzunluğunda yerləşir.) hava tam buludsuz olduğu və təcrübəli bir müşahidəçi tərəfindən izləndiyi halda ayparanın adi gözlə görünməsi mümkün olacaq. Yer kürəsinin şərq hissəsində isə hilalın teleskopla görünməsi mümkün olacaq.

Beləcə, 2023-cü il mart ayının 23-ü mübarək ramazan ayının ilk günüdür. (Mart ayının 22-i axşam niyyət axşamıdır).

Bu elan mərhum dini lider Seyid Mühəmmədhüseyn Fəzlullahın fiqhi görüşünə əsaslanır. Həmin fiqhi görüş bundan ibarətdir ki, qəti (dəqiq) və adətən yəqinlik ifadə edən astronomik hesablamalara etimad etmək icazəlidir və gecənin bir hissəsində olsa belə, müştərək olduğumuz hər hansı bir ölkədə və ya məntəqədə hilalın görünməsinin mümkünlüyü kifayət edir. Buna əlavə olaraq Seyidə görə, adi gözlə görməklə yaxınlaşdırıcı cihaz vasitəsilə görmək arasında heç bir fərq yoxdur, hər iki görmə mötəbərdir.

Allahdan istəyirik ki, bu ayı İslam dünyası üçün xeyirli və bərəkətli qərar versin, bu ayda oruc tutmaqda və Allaha itaət etməkdə bizi müvəffəq etsin, bizi bu ayda Öz qonaqlarından və övliyalarından qərar versin, bizi bağışlasın, bizə mərhəmət gözü ilə baxsın, əməllərimizi qəbul etsin, müsəlmanların sözünü bir yerə toplasın və mövqelərini birləşdirsin, onların cəmiyyətindən fitnə-fəsadı aparsın və ölkələrini sionistlərin, Amerikanın, Böyük Britaniyanın, Atlantika İttifaqının (NATO), digər istismarçı qüvvələrin işğalından və yerli zalımların zülmündən azad etsin! Həqiqətən, O Eşidəndir, duaları Qəbul Edəndir və Ərhəmərrahimindir!”

Allahdan istəyirik ki, bu ay bütün azərbaycanlılar arasında xeyirə və haqqa açılış ayı olsun! AMİN!

Qırmızı rəng: hilalın görünməsinin qeyri-mümkün olduğu bölgələr.

Rəngsiz: hilalın görünməsinin qeyri-mümkün olduğu bölgələr.

Tünd göy: hilalı yalnız teleskopdan istifadə etməklə görmək mümkündür.

Çəhrayı (gülü, açıq gül rəngli): hilalı teleskopdan istifadə etməklə, hava tam buludsuz olduğu və təcrübəli bir müşahidəçi tərəfindən izləndiyi halda adi gözlə görmək mümkündür.

Yaşıl: hilalın adi gözlə görünməsinin mümkün olduğu bölgələr.

Bu elana əsasən aprel ayının 9-dan 10-na, 11-dən 12-nə və 13-dən 14-nə keçən gecələr Əhya gecələridir. Aprel ayının 13-dən 14-nə keçən gecə isə mübarək Qədr gecəsidir. 21 aprel Fitr bayramıdır.

“MİLLİ GÖRÜŞ-SABİQUN” HƏRƏKATI