About admine

This author has not yet filled in any details.
So far admine has created 107 blog entries.

ŞEYX NEMƏTULLAH SALEHİ HAQQINDA

2024-03-16T14:51:25+04:00Mart 16th, 2024|ALİMLƏRİMİZ|

Salehi Nəcəfabadi – Şeyx Nemətullah – mənə tanış addır. Ona görə tanışdır ki, mən 1349-cu ilin ikinci yarısında (m. 1970-ci ilin sonu) Kirmanda hərbi xidmətdə olan zaman İsfahana gələndə Şeyx Nəcəfabadinin “Şəhidi-cavid” (“Əbədi şəhid”) adlı kitabı ilə bağlı deyilən fikirləri eşitmişdim. Həmin illərdə bu kitab ətrafında dini məclislərdə və camaat arasında qalmaqal və mübahisə yaranmışdı.

NEMƏTULLAH SALEHİ NƏCƏFABADİNİN TƏRCÜMEYİ-HALI

2024-03-15T14:16:55+04:00Mart 15th, 2024|ALİMLƏRİMİZ|

Nemətullah Salehi Nəcəfabadi (h. ş. 1302-16 ordibeheşt 1385 – m. 1923-6 may 2006) h. q. tarixi ilə XIV-XV əsrlərdə (m. XX-XI əsrlərdə) yaşamış şiə tarixçisi və yazıçısı olmuşdur. O, İsfahan Elmi Hövzəsində Hacı Ağa Rəhim Ərbab və Mühəmmədhəsən Alim Nəcəfabadinin, Qum Elmi Hövzəsində isə Ayətullah Bürucərdi, Seyid Mühəmməd Damad, Seyid Ruhullah Musəvi Xomeyni və Əllamə

11 MART 2024-CÜ İL BAZAR ERTƏSİ GÜNÜ MÜBARƏK RAMAZAN AYININ İLK GÜNÜDÜR!

2024-03-07T15:15:22+04:00Mart 7th, 2024|BƏYANATLAR|

BƏYANAT   MƏRHUM DİNİ RƏHBƏR AYƏTULLAH SEYİD FƏZLULLAHIN MÜƏSSİSƏSİNDƏKİ ŞƏR’İ HEYƏT: “11 MART 2024-CÜ İL BAZAR ERTƏSİ GÜNÜ MÜBARƏK RAMAZAN AYININ İLK GÜNÜDÜR!”  Tarix: 26 şəban 1445-ci il, miladi: 07/03/2024  Mərhum dini rəhbər S. M. Fəzlullahın müəssisəsindəki şər’i idarə hicri 1445-ci il (m. 2024-cü il) üçün ramazan ayının başlanmasını dəqiqləşdirən bəyanat yayıb. Bəyanatın mətni belədir: “H.

BEŞ MƏZHƏBƏ ƏSASƏN ORUC-10

2024-03-05T15:20:12+04:00Mart 5th, 2024|FİQH, RAMAZAN AYI|

12. Hilalın təsbit edilməsi Bütün müsəlmanlar icma etmişdir ki, kim yalnız özü hilalı görərsə, öz elminə (bilgisinə) əməl etməlidir. Burada ramazan hilalı ilə şəvval hilalı arasında heç bir fərq yoxdur. Kim ramazan ayının ilk gecəsi hilalı görərsə, bütün insanlar oruc tutmasa da, onun oruc tutması vacibdir[1]. Kim şəvval ayının ilk gecəsi hilalı görərsə, yer üzünün

BEŞ MƏZHƏBƏ ƏSASƏN ORUC-9

2024-03-05T15:14:45+04:00Mart 5th, 2024|FİQH, RAMAZAN AYI|

4. Orucun növləri  Məzhəblərin fəqihləri orucu dörd hissəyə bölmüşlər: vacib, müstəhəb, haram və məkruh. 5. Vacib oruc Məzhəblərin ittifaqına əsasən vacib oruclar aşağıdakılardan ibarətdir: Ramazan orucu; 2. Ramazan ayı orucunun qəzası; 3. Kəffarə orucu; 4. Nəzir orucu. On iki imamçı şiə məzhəbi onlara digər iki növ oruc da əlavə etmişdir ki, onlardan biri həcc babına[1],

BEŞ MƏZHƏBƏ ƏSASƏN ORUC-8

2024-03-04T22:15:40+04:00Mart 4th, 2024|FİQH, RAMAZAN AYI|

3. Orucu batil edən işlər Orucu batil edən işlər deyildikdə fəcrin tülu’ etməsindən (yə’ni sübh azanından) məğribə (Günəşin batmasına) qədər çəkinilməsi vacib olan işlər nəzərdə tutulur. Onlar aşağıdakılardan ibarətdir: Qəsdən yemək və içmək; bütün məzhəblərə görə yemək və içmək orucu batil edir və qəzaya səbəb olur. Lakin kəffarənin vacib olması məsələsində ixtilaf etmişlər. On iki

BEŞ MƏZHƏBƏ ƏSASƏN ORUC-7

2024-03-04T22:10:26+04:00Mart 4th, 2024|FİQH, RAMAZAN AYI|

1. Üzrün aradan qalxması Əgər orucun yeyilməsinin mübah olmasına səbəb olan üzr aradan qalxarsa, belə ki, xəstə yaxşılaşarsa, yaxud uşaq həddi-büluğa çatarsa, yaxud müsafir öz vətəninə çatarsa, yaxud heyz görən qadın heyz qanından təmizlənərsə, on iki imamçı şiə və şafii məzhəbi demişdir ki, ədəbli olmaq xatirinə (təəddübən) orucu batil edən işlərdən çəkinmək müstəhəbdir. Hənəfilərə və

BEŞ MƏZHƏBƏ ƏSASƏN ORUC-6

2024-03-04T22:03:26+04:00Mart 4th, 2024|FİQH, RAMAZAN AYI|

1. ORUC Ramazan ayında oruc tutmaq dinin rüknlərindən bir rükndür. Onu inkar edənin dindən xaric olmasından sonra onun vacib olmasının bir dəlilə ehtiyacı yoxdur. Çünki oruc namaz kimi zərurətlə sübuta yetmişdir. Zərurətlə sübuta yetmiş bir şeyin tanınmasında cahil və alim, böyük və kiçik bərabərdir[1]. Oruc hicrətin ikinci ili şəban ayında[2] vacib olmuşdur. O hər bir

BEŞ MƏZHƏBƏ ƏSASƏN ORUC-5

2024-03-03T21:42:40+04:00Mart 3rd, 2024|FİQH, RAMAZAN AYI|

5. Hənbəli məzhəbi Bu məzhəbin imamı Əhməd ibn Hənbəl (h. q. 164-241 – m. 782-856) İmam Şafiinin ən əhəmiyyətli Bağdad şagirdlərindəndir. İmam Əhməd Bağdad mərhələsindən əvvəl hədis öyrənmək üçün Kufəyə, Bəsrəyə, Məkkəyə, Mədinəyə, Şama, Yəmənə getmiş, Həşim ibn Bişr, İbrahim ibn Sə’d və Süfyan ibn Üyəynə kimi şəxslərdən hədis əxz etmişdir. Onun ən mühüm kitabı

BEŞ MƏZHƏBƏ ƏSASƏN ORUC-4

2024-03-03T21:34:02+04:00Mart 3rd, 2024|FİQH, RAMAZAN AYI|

4. Şafii məzhəbi Bu məzhəbin imamı Mühəmməd ibn İdris Şafii (h. q. 150-204 – m. 768-820) Əbdümənaf nəslindəndir. O, uşaqlıqda Məkkəyə gəlmiş və bir az sonra Məkkənin müftisi Müslim ibn Xalidin yanında dərs oxumuşdur. On beş yaşına çatdıqda ustadı tərəfindən fitva vermə icazəsi almışdır. Təxminən həmin illərdə İmam Malikə doğru hərəkət etmiş və onun yanında

Go to Top