Ana Səhifə » ƏLLAMƏ BURQUİ

ƏLLAMƏ BURQUİ – “BÜTSINDIRAN” ALİM-4

2023-04-28T17:20:04+04:00Aprel 28th, 2023|ALİMLƏRİMİZ, ƏLLAMƏ BURQUİ|

RƏHMAN, RƏHİM ALLAHIN ADI İLƏ!   TERROR HADİSƏSİNDƏN SONRA ƏLLAMƏ BURQUİNİN BƏYANATI Terrordan sonra xəstəxanada bir neçə gündən artıq qalmadım. Düşündüm ki, bu vəziyyətdə xəstəxanada qalmağım məsləhət deyil. Xəstəxananın bəzi həkimləri və idarəçiləri dedilər ki, əgər burada qalsanız, siz yenidən təhlükə ilə üzləşə bilərsiniz. Buna görə də beşinci gün xəstəxananın idarəçilərilə xudahafizləşib evə gəldim. Məlum oldu

ƏLLAMƏ BURQUİ – “BÜTSINDIRAN” ALİM-3

2023-04-27T16:38:20+04:00Aprel 27th, 2023|ALİMLƏRİMİZ, ƏLLAMƏ BURQUİ|

RƏHMAN, RƏHİM ALLAHIN ADI İLƏ!  ƏLLAMƏ BURQUİNİN EVİNƏ HÜCUM Beləliklə, iyirmi yeddi il daimi imam olduqdan sonra məscidi qəsb etdilər və mən xanənişin oldum. Lakin bu din oğruları, bidət və xurafat müdafiəçiləri əl saxlamadılar. Təxminən iki aydan sonra evə hücum edib evin qapısını yerindən çıxardılar. Məscidin içindən gəldilər, zirzəminin qapısını sındırdılar və evə daxil oldular.

ƏLLAMƏ BURQUİ – “BÜTSINDIRAN” ALİM-2

2023-04-26T20:04:03+04:00Aprel 26th, 2023|ALİMLƏRİMİZ, ƏLLAMƏ BURQUİ|

RƏHMAN, RƏHİM ALLAHIN ADI İLƏ!   RZA ŞAHIN CƏNAZƏSİNƏ QUMDA HÖRMƏT GÖSTƏRİLMƏSİNİN VƏ ONUN ORADA DƏFN OLUNMASININ QARŞISININ ALINMASI Çox çəkmədi ki, Rza şah Mavriki adasında[1] öldü. Onun cənazəsini İrana gətirdilər. Dövlət və Şah təşviq edirdilər ki, xalq onun cənazəsinə hörmət göstərsin və cənazəni böyük bir təşrifat və mərasimlə Qum şəhərində dəfn etsinlər. Cənazəni qarşılamaq

ƏLLAMƏ BURQUİ – “BÜTSINDIRAN” ALİM-1

2023-04-25T18:34:36+04:00Aprel 25th, 2023|ALİMLƏRİMİZ, ƏLLAMƏ BURQUİ|

RƏHMAN, RƏHİM ALLAHIN ADI İLƏ!   SEYİD ƏBÜLFƏZL BURQUİ QUMMİNİN HƏYATINA QISA BİR NƏZƏR Seyid Əbülfəzl Burqui Qummi (h.q. 1329-1413, h.ş. 1287-1372, m. 1911-1993) dini məsələlərə yenidən baxılmasını tələb edən ruhanilərdən, yaxud həmfikirlərinin dediyi kimi dini islahatçılardan biri olmuşdur. O, Qum şəhərində və on iki imamçı şiə məzhəbinə mənsub olan bir ailədə anadan olmuşdur. Atası

“MƏFATİHUL-CİNANIN QURANLA ZİDDİYYƏTİ” KİTABINDAN-3

2023-04-08T12:17:19+04:00Mart 6th, 2023|ƏLLAMƏ BURQUİ, RAMAZAN AYI|

RƏHMAN, RƏHİM ALLAHIN ADI İLƏ!   İndi isə ramazan ayının əməllərinə aid fəslin digər mətləblərini müzakirə edək: Ramazan ayının ilk gecəsinin yeddinci əməli olaraq yazır: “İmam Hüseyni ziyarət edin ki, bütün günahlarınız bağışlansın”. Bu rəvayəti Seyid ibn Tavusun “İqbalul-əmal” kitabından (s. 10) nəql etmişdir ki, onun ravisi Feyz ibn Muxtardır və biz onu “Üsul xəbərlərinin

“MƏFATİHUL-CİNANIN QURANLA ZİDDİYYƏTİ” KİTABINDAN-2

2023-04-08T12:18:53+04:00Mart 5th, 2023|ƏLLAMƏ BURQUİ, RAMAZAN AYI|

RƏHMAN, RƏHİM ALLAHIN ADI İLƏ! Şeyx Abbas Qummi bilmir ki, Peyğəmbər (s) buyurmuşdur: “Ey camaat, Allahla heç bir kəs arasında qohumluq əlaqəsi yoxdur, mənfəətin cəlb olunması və zərərin uzaqlaşdırılmasına səbəb olacaq başqa heç bir əlaqə də mövcud deyildir! Bircə əməl istisnadır. Baxın! Heç kəs əsassız iddialar etməsin, heç kəs qəlbində xam arzuya qapılmasın. Məni doğru

“MƏFATİHUL-CİNANIN QURANLA ZİDDİYYƏTİ” KİTABINDAN-1

2023-04-08T12:21:07+04:00Mart 4th, 2023|ƏLLAMƏ BURQUİ, RAMAZAN AYI|

RƏHMAN, RƏHİM ALLAHIN ADI İLƏ!   “MƏFATİHUL-CİNANIN QURANLA ZİDDİYYƏTİ” KİTABINDAN   İKİNCİ BAB ÜÇÜNCÜ FƏSİL Bu fəsil mübarək ramazan ayına məxsusdur. Rəcəb ayını ayların ən fəzilətlisi olaraq qələmə verdiyi bu babın ilk fəslinə əks olaraq burada ramazan ayını ayların ən fəzilətlisi hesab edir ki, əlbəttə, bu doğrudur. Bilmək lazımdır ki, mötəbər kitablarda Allah Rəsulundan (s) nəql olunmuş

Go to Top