Ana Səhifə » ALİMLƏRİMİZ

ŞEYX NEMƏTULLAH SALEHİ HAQQINDA

2024-03-16T14:51:25+04:00Mart 16th, 2024|ALİMLƏRİMİZ|

Salehi Nəcəfabadi – Şeyx Nemətullah – mənə tanış addır. Ona görə tanışdır ki, mən 1349-cu ilin ikinci yarısında (m. 1970-ci ilin sonu) Kirmanda hərbi xidmətdə olan zaman İsfahana gələndə Şeyx Nəcəfabadinin “Şəhidi-cavid” (“Əbədi şəhid”) adlı kitabı ilə bağlı deyilən fikirləri eşitmişdim. Həmin illərdə bu kitab ətrafında dini məclislərdə və camaat arasında qalmaqal və mübahisə yaranmışdı.

NEMƏTULLAH SALEHİ NƏCƏFABADİNİN TƏRCÜMEYİ-HALI

2024-03-15T14:16:55+04:00Mart 15th, 2024|ALİMLƏRİMİZ|

Nemətullah Salehi Nəcəfabadi (h. ş. 1302-16 ordibeheşt 1385 – m. 1923-6 may 2006) h. q. tarixi ilə XIV-XV əsrlərdə (m. XX-XI əsrlərdə) yaşamış şiə tarixçisi və yazıçısı olmuşdur. O, İsfahan Elmi Hövzəsində Hacı Ağa Rəhim Ərbab və Mühəmmədhəsən Alim Nəcəfabadinin, Qum Elmi Hövzəsində isə Ayətullah Bürucərdi, Seyid Mühəmməd Damad, Seyid Ruhullah Musəvi Xomeyni və Əllamə

ƏLLAMƏ BURQUİ – “BÜTSINDIRAN” ALİM-4

2023-04-28T17:20:04+04:00Aprel 28th, 2023|ALİMLƏRİMİZ, ƏLLAMƏ BURQUİ|

RƏHMAN, RƏHİM ALLAHIN ADI İLƏ!   TERROR HADİSƏSİNDƏN SONRA ƏLLAMƏ BURQUİNİN BƏYANATI Terrordan sonra xəstəxanada bir neçə gündən artıq qalmadım. Düşündüm ki, bu vəziyyətdə xəstəxanada qalmağım məsləhət deyil. Xəstəxananın bəzi həkimləri və idarəçiləri dedilər ki, əgər burada qalsanız, siz yenidən təhlükə ilə üzləşə bilərsiniz. Buna görə də beşinci gün xəstəxananın idarəçilərilə xudahafizləşib evə gəldim. Məlum oldu

ƏLLAMƏ BURQUİ – “BÜTSINDIRAN” ALİM-3

2023-04-27T16:38:20+04:00Aprel 27th, 2023|ALİMLƏRİMİZ, ƏLLAMƏ BURQUİ|

RƏHMAN, RƏHİM ALLAHIN ADI İLƏ!  ƏLLAMƏ BURQUİNİN EVİNƏ HÜCUM Beləliklə, iyirmi yeddi il daimi imam olduqdan sonra məscidi qəsb etdilər və mən xanənişin oldum. Lakin bu din oğruları, bidət və xurafat müdafiəçiləri əl saxlamadılar. Təxminən iki aydan sonra evə hücum edib evin qapısını yerindən çıxardılar. Məscidin içindən gəldilər, zirzəminin qapısını sındırdılar və evə daxil oldular.

ƏLLAMƏ BURQUİ – “BÜTSINDIRAN” ALİM-2

2023-04-26T20:04:03+04:00Aprel 26th, 2023|ALİMLƏRİMİZ, ƏLLAMƏ BURQUİ|

RƏHMAN, RƏHİM ALLAHIN ADI İLƏ!   RZA ŞAHIN CƏNAZƏSİNƏ QUMDA HÖRMƏT GÖSTƏRİLMƏSİNİN VƏ ONUN ORADA DƏFN OLUNMASININ QARŞISININ ALINMASI Çox çəkmədi ki, Rza şah Mavriki adasında[1] öldü. Onun cənazəsini İrana gətirdilər. Dövlət və Şah təşviq edirdilər ki, xalq onun cənazəsinə hörmət göstərsin və cənazəni böyük bir təşrifat və mərasimlə Qum şəhərində dəfn etsinlər. Cənazəni qarşılamaq

ƏLLAMƏ BURQUİ – “BÜTSINDIRAN” ALİM-1

2023-04-25T18:34:36+04:00Aprel 25th, 2023|ALİMLƏRİMİZ, ƏLLAMƏ BURQUİ|

RƏHMAN, RƏHİM ALLAHIN ADI İLƏ!   SEYİD ƏBÜLFƏZL BURQUİ QUMMİNİN HƏYATINA QISA BİR NƏZƏR Seyid Əbülfəzl Burqui Qummi (h.q. 1329-1413, h.ş. 1287-1372, m. 1911-1993) dini məsələlərə yenidən baxılmasını tələb edən ruhanilərdən, yaxud həmfikirlərinin dediyi kimi dini islahatçılardan biri olmuşdur. O, Qum şəhərində və on iki imamçı şiə məzhəbinə mənsub olan bir ailədə anadan olmuşdur. Atası

Go to Top