Ana Səhifə » MƏQALƏLƏR

ŞİƏ DİNİ RƏHBƏRLİYİNİN HÖRMƏTDƏN DÜŞMƏSİ (7)

2024-03-27T16:44:39+04:00Mart 27th, 2024|MƏQALƏLƏR|

 (Rəhbər Hüccətülislam vəl-müslimin Seyid Əli Xamənəinin impiçmenti)  TƏHLİLİ MÜQƏDDİMƏ  (ANALİTİK GİRİŞ)  XRONOLOGİYA  H. ş. 1318-ci il 29 fərvərdin (m. 1939-cu il 19 aprel, h. q. 1358-ci il 28 səfər) – Seyid Əli Xəmənəinin doğumu H. ş. 1368-ci il 14 xordad (m. 1989-cu il 4 iyun) – Seyid Əli Xamənəi Ekspertlər Şurası tərəfindən İran İslam Respublikasının

ŞİƏ DİNİ RƏHBƏRLİYİNİN HÖRMƏTDƏN DÜŞMƏSİ (6)

2024-03-27T16:10:13+04:00Mart 27th, 2024|MƏQALƏLƏR|

(Rəhbər Hüccətülislam vəl-müslimin Seyid Əli Xamənəinin impiçmenti)   TƏHLİLİ MÜQƏDDİMƏ  (ANALİTİK GİRİŞ)  KİTABIN İKİNCİ REDAKTƏSİ Bu kitabın ilk redaktəsi “Ayətullah Azəri Qumminin müsibətinin yada salınması” risaləsinin dördüncü fəsli kimi “Cers” saytında və müəllifin şəxsi internet saytında silsilə məqalələr şəklində nəşr edilmişdir. Əvvəlki materiallara bəzi yeni materiallar, mənbələr və sənədlər əlavə edilmişdir. Kitabdakı bütün məlumatlar araşdırılmışdır. Kitab

ŞİƏ DİNİ RƏHBƏRLİYİNİN HÖRMƏTDƏN DÜŞMƏSİ (5)

2024-03-26T15:42:23+04:00Mart 26th, 2024|MƏQALƏLƏR|

 (Rəhbər Hüccətülislam vəl-müslimin Seyid Əli Xamənəinin impiçmenti)   TƏHLİLİ MÜQƏDDİMƏ  (ANALİTİK GİRİŞ)  ŞİƏ DİNİ RƏHBƏRLİYİNİN HÖRMƏTDƏN DÜŞMƏSİ  Mərhum İmam Xomeyni öz dini rəhbərliyinin dəstəyi ilə rəhbər oldu. Cənab Ağayi-Xamənəi isə onun rəhbərliyinə söykənərək dini rəhbər oldu. Onun həm liderliyi, həm də mərcəiyyəti (dini rəhbərliyi) “sistemi (rejimi) qoruyub saxlamaq vacibatların ən vacibidir!” qaydası ilə əldə olundu. Rejimin

ŞİƏ DİNİ RƏHBƏRLİYİNİN HÖRMƏTDƏN DÜŞMƏSİ (4)

2024-03-23T16:20:03+04:00Mart 23rd, 2024|MƏQALƏLƏR|

 (Rəhbər Hüccətülislam vəl-müslimin Seyid Əli Xamənəinin impiçmenti)  TƏHLİLİ MÜQƏDDİMƏ  (ANALİTİK GİRİŞ)   ALİ HAKİMİYYƏT SEVDASI: İMAM XAMƏNƏİ? 1376-cı ilin (m. 1997) yayında Ayətullah Azəri Qummi və Ayətullah Müntəziriyə aydın olur ki, Ağayi-Xamənəi Müdərrislər Cəmiyyəti vasitəsilə vahid mərcəiyyət (vahid dini rəhbərlik) əldə etmək istəyir, yəni siyasi gücündən istifadə etməklə cəmiyyətə ali və fərdlə məhdudlaşan (bir fərdə münhəsir

ŞİƏ DİNİ RƏHBƏRLİYİNİN HÖRMƏTDƏN DÜŞMƏSİ (3)

2024-03-23T16:12:19+04:00Mart 23rd, 2024|MƏQALƏLƏR|

 (Rəhbər Hüccətülislam vəl-müslimin Seyid Əli Xamənəinin impiçmenti)   TƏHLİLİ MÜQƏDDİMƏ   (ANALİTİK GİRİŞ)   TƏQLİDİ İCAZƏLİ OLAN DİNİ RƏHBƏR: AYƏTULLAHİL-ÜZMA XAMƏNƏİ Zati-Aliləri Ağayi-Xamənəi 1368-ci il xordad ayının ortalarından (miladi 1989-cu il iyun ayının əvvəllərindən) etibarən mərcəi-təqlidlik məqamı ilə (siyasi) rəhbərlik məqamını birləşdirmək fikrinə düşür. O, 1368-ci ildən (m. 1989) şər’i vergilər almağa, 1369-cu ilin əvvəllərindən (miladi 1990-cı ilin

ŞİƏ DİNİ RƏHBƏRLİYİNİN HÖRMƏTDƏN DÜŞMƏSİ (2)

2024-03-21T17:46:30+04:00Mart 21st, 2024|MƏQALƏLƏR|

(Rəhbər Hüccətülislam vəl-müslimin Seyid Əli Xamənəinin impiçmenti)   TƏHLİLİ MÜQƏDDİMƏ  (ANALİTİK GİRİŞ)  ALİ DİNİ RƏHBƏR: AYƏTULLAH XAMƏNƏİ  Ayətullah Xomeyni vəfat edəndə 1358-ci ildə (miladi 1979-cu il dekabr ayında) təsdiq edilmiş konstitusiya əsas meyar idi. Ağayi-Xamənəi 1368-ci il 14 xordad tarixində (m. 1989-cu il 4 iyun), sözsüz, mərcəi-təqlid (dini rəhbər) deyildi, fitva vermək və dini rəhbərlik etmək

ŞİƏ DİNİ RƏHBƏRLİYİNİN HÖRMƏTDƏN DÜŞMƏSİ (1)

2024-03-20T14:22:10+04:00Mart 20th, 2024|MƏQALƏLƏR|

(Rəhbər Hüccətülislam vəl-müslimin Seyid Əli Xamənəinin impiçmenti)   TƏHLİLİ MÜQƏDDİMƏ (ANALİTİK GİRİŞ) Hüccətülislam vəl-müslimin Seyid Əli Xamənəi[1] İnqilabdan əvvəl Xorasanın mübariz, gözəl fikirli ruhanilərindən və məşhur xətiblərindən idi. O, İnqilabın qələbəsindən sonra İslam Respublikası rejiminin görkəmli məsul işçilərindən biri olaraq İslam İnqilabı Şurasının üzvlüyü, Tehran imamcüməliyi və prezidentlik kimi mühüm məqamlarda xidmət göstərmişdir. İslam Respublikasının banisi

SEYİD FƏZLULLAHIN SEYİD ƏLİ XAMƏNƏİNİN DİNİ RƏHBƏRLİYİNƏ QARŞI ÇIXMASI (2)

2024-01-31T14:55:16+04:00Yanvar 31st, 2024|MƏQALƏLƏR, Seyid Mühəmmədhüseyn Fəzlullah|

SEYİD MÜHƏMMƏDHÜSEYN FƏZLULLAHIN   SEYİD ƏLİ XAMƏNƏİNİN DİNİ RƏHBƏRLİYİNƏ  QARŞI ÇIXMASI (2)   Üçüncü mövzu: Fəzlullahın istidlali və  fitvai fiqh sahəsində yazdığı əsərləri Fəzlullah əsərləri çox olan bir alimdir. İslam elmlərinin müxtəlif sahələrinə aid onlarla müəllif əsərləri ilə yanaşı, o, həm də istidlali fiqhdə məhsuldar təcrübəyə malikdir. Onun fiqhi tədqiqatları və fiqhdən keçdiyi dərsi-xariclərinin şagirdləri tərəfindən

SEYİD FƏZLULLAHIN SEYİD ƏLİ XAMƏNƏİNİN DİNİ RƏHBƏRLİYİNƏ QARŞI ÇIXMASI (1)

2024-01-25T20:33:42+04:00Yanvar 25th, 2024|MƏQALƏLƏR, Seyid Mühəmmədhüseyn Fəzlullah|

SEYİD MÜHƏMMƏDHÜSEYN FƏZLULLAHIN  SEYİD ƏLİ XAMƏNƏİNİN DİNİ RƏHBƏRLİYİNƏ QARŞI ÇIXMASI (1) Məqalənin xülasəsi: Seyid Əli Xamənəinin öz hövzə ustadlarının heç birindən ictihad icazəsi yoxdur. Ayətullah Xomeyni tərəfindən də Seyid Əli Xamənəinin ictihadını təsdiq edən heç bir yazılı sənəd yoxdur. Ayətullah Müntəziri 1376-cı il 23 aban (m. 1997-ci il 14 noyabr, h. q. 13 rəcəb 1418)

Go to Top