Ana Səhifə » RAMAZAN AYI

FİTR BAYRAMI GECƏSİNİN VƏ GÜNÜNÜN ƏMƏLLƏRİ

2023-04-19T16:22:44+04:00Aprel 19th, 2023|FİQH, RAMAZAN AYI|

RƏHMAN, RƏHİM ALLAHIN ADI İLƏ!   Bayram gecəsinin əməlləri Fitr bayramı gecəsi (yəni bayramdan əvvəlki günün axşamı) şərafətli və mübarək gecələrdən biridir. Bu gecəni məsciddə əhya etmək, yəni oyaq qalıb ibadət və dua ilə keçirmək müstəhəbdir. Rəvayət olunmuşdur ki, bu gecənin fəziləti heç də Qədr gecəsinin fəzilətindən az deyildir. Bayram gecəsində məğrib (şam) və işa (xoftən)

FİTRƏ ZƏKATI (ALTINCI DƏRS)

2023-04-17T15:11:26+04:00Aprel 17th, 2023|FİQH, RAMAZAN AYI|

RƏHMAN, RƏHİM ALLAHIN ADI İLƏ!   ALTINCI DƏRS  Fitrə zəkatına möhtac şəxslərin xüsusiyyətləri və şərtləri Fitrə zəkatına möhtac olan şəxsdə (yəni fəqir və miskində) aşağıda deyilən xüsusiyyətlərin və şərtlərin olması lazımdır: Müsəlman olmalıdır; buna görə də kafir fəqirə və miskinə fitrə zəkatı verilməməlidir. Günah əhli olmamalıdır; bununla bütün günahları tərk edən şəxs (adil şəxs) nəzərdə tutulmur.

FİTRƏ ZƏKATI (BEŞİNCİ DƏRS)

2023-04-17T15:00:22+04:00Aprel 17th, 2023|FİQH, RAMAZAN AYI|

RƏHMAN, RƏHİM ALLAHIN ADI İLƏ!   BEŞİNCİ DƏRS  Fitrə zəkatının xərclənməsi Sual: Fitrə zəkatını övlada vermək icazəlidirmi? Cavab: Mükəlləfin öz fitrəsini valideyn və övlad kimi nəfəqələrini verməsi vacib olan şəxsə verməsi icazəli deyil (yəni mükəlləf öz fitrəsini valideynlərinə və övladlarına verə bilməz. Çünki onların nəfəqələrinin verilməsi mükəlləfə vacibdir). Bəli, əgər vəziyyət belə olsa ki, fitrə zəkatı

FİTRƏ ZƏKATI (DÖRDÜNCÜ DƏRS)

2023-04-17T14:50:35+04:00Aprel 17th, 2023|FİQH, RAMAZAN AYI|

RƏHMAN, RƏHİM ALLAHIN ADI İLƏ!  DÖRDÜNCÜ DƏRS  Fitrə zəkatının çıxarılma/verilmə vaxtı Sual: Fitrə zəkatının çıxarılması nə vaxt vacib olur? Cavab: Fitrə zəkatının vaxtı bayram gününün sübhü ilə zəvalı arasındadır (yəni onun çıxarılma vaxtı bayram günü fəcr tülu edəndən (sübh azanından) başlayıb zöhr azanından əvvələ qədər davam edir). Bayram namazını qılmaq istəyən şəxs vacib ehtiyata əsasən

FİTRƏ ZƏKATI (ÜÇÜNCÜ DƏRS)

2023-04-17T14:37:05+04:00Aprel 17th, 2023|FİQH, RAMAZAN AYI|

RƏHMAN, RƏHİM ALLAHIN ADI İLƏ!   ÜÇÜNCÜ DƏRS  Fitrə zəkatının miqdarı Sual: Fitrə zəkatının miqdarı nə qədərdir? Cavab: Fitrə zəkatının miqdarı adam başına 3 kq. buğda, un, düyü və xurma kimi insana qüvvət verən və qida məhsulu hesab olunan ərzaqdır[1]. Bunu mömin fəqirlərə və xeyriyyə cəmiyyətlərinin, xəstəxanaların tikilməsi, körpülərin salınması, müdafiə və haqqa dəvət kimi müxtəlif

FİTRƏ ZƏKATI (İKİNCİ DƏRS)

2023-04-16T19:36:52+04:00Aprel 16th, 2023|FİQH, RAMAZAN AYI|

RƏHMAN, RƏHİM ALLAHIN ADI İLƏ!   İKİNCİ DƏRS   Fitrə zəkatı kimin yerinə verilir? Sual: Ailəsinə baxan (onların ehtiyaclarını təmin edən) tənha qıza öz ailəsi üçün onların yerinə fitrə zəkatı çıxarması vacibdirmi? Cavab: Əgər ailəni o dolandırırsa, ailə üzvlərinin yerinə fitrə çıxarması vacibdir. Sual: Bayram gecəsi (bayramdan əvvəlki günün axşamı) bəzi qonaqlara iftar qonaqlığı verən şəxs onların

FİTRƏ ZƏKATI (BİRİNCİ DƏRS)

2023-04-16T19:18:13+04:00Aprel 16th, 2023|FİQH, RAMAZAN AYI|

RƏHMAN, RƏHİM ALLAHIN ADI İLƏ!   FİTRƏ ZƏKATI   Fitrə zəkatı müəyyən vaxtda – Fitr bayramının vaqe olduğu şəvval ayının birinci günündə hər kəs tərəfindən verilməsi vacib olan bir miqdar maldır. Bəzən ona zəkatul-əbdan (bədənin zəkatı) da deyilir. Fitrə zəkatı haqqında hədisdə deyilir: “Ailə üzvlərindən kimin yerinə fitrə zəkatı çıxarılmazsa, onun ölmək qorxusu vardır”[1]. Başqa bir hədisdə

ÜÇÜNCÜ ƏHYA GECƏSİNİN ƏMƏLLƏRİ (23-CÜ GECƏ)

2023-04-12T20:54:57+04:00Aprel 12th, 2023|RAMAZAN AYI|

RƏHMAN, RƏHİM ALLAHIN ADI İLƏ!   Ramazan ayının 19-cu, 21-ci və 23-cü gecələri əhya gecələridir, yəni gecə sübhə kimi ibadət edilən gecələrdir. Əhya gecələrinin əməlləri iki hissədən ibarətdir. Birinci hissəyə hər üç gecədə yerinə yetirilməsi lazım olan əməllər, ikinci hissəyə isə hər bir gecəyə məxsus olan, yəni o gecədə yerinə yetirilməsi lazım olan əməllər daxildir.

İSLAM DÜNYASINDA FİTR BAYRAMININ TARİXİNİN FƏRQLİ OLACAĞI GÖZLƏNİLİR

2023-04-10T23:11:58+04:00Aprel 10th, 2023|BƏYANATLAR, RAMAZAN AYI|

RƏHMAN, RƏHİM ALLAHIN ADI İLƏ!   ASTRONOMİK XƏBƏRLƏR H. Q. 1444-CÜ İL FİTR BAYRAMININ TARİXİ HAQQINDA ASTRONOMİK AÇIQLAMA   İslam dünyası ölkələri şəvval ayının hilalını (h. q. təqvimi ilə 1444-cü il Fitr bayramı) 20 aprel 2023-cü il cümə axşamı günü araşdıracaqdır (təhqiq edəcəkdir). Həmin gün (20 aprel günü axşam) bütün Asiya və Avstraliya qitəsində (sxemdə qırmızı

İKİNCİ ƏHYA GECƏSİNİN ƏMƏLLƏRİ (21-Cİ GECƏ)

2023-04-10T20:57:15+04:00Aprel 10th, 2023|RAMAZAN AYI|

RƏHMAN, RƏHİM ALLAHIN ADI İLƏ!  Ramazan ayının 19-cu, 21-ci və 23-cü gecələri əhya gecələridir, yəni gecə sübhə kimi ibadət edilən gecələrdir. Əhya gecələrinin əməlləri iki hissədən ibarətdir. Birinci hissəyə hər üç gecədə yerinə yetirilməsi lazım olan əməllər, ikinci hissəyə isə hər bir gecəyə məxsus olan, yəni o gecədə yerinə yetirilməsi lazım olan əməllər daxildir. Biz

Go to Top