23 MART 2023-CÜ İL MÜBARƏK RAMAZAN AYININ İLK GÜNÜDÜR!

2023-04-08T12:06:49+04:00Mart 15th, 2023|BƏYANATLAR|

BƏYANAT   MƏRHUM DİNİ RƏHBƏR AYƏTULLAH SEYİD FƏZLULLAHIN MÜƏSSİSƏSİNDƏKİ ŞƏRİ HEYƏT: “23 MART 2023-CÜ İL CÜMƏ AXŞAMI GÜNÜ MÜBARƏK RAMAZAN AYININ İLK GÜNÜDÜR!”  Mərhum dini rəhbər Ayətullah Seyid Fəzlullahın müəssisəsindəki şəri heyət bəyanat vermiş və o bəyanatda cümə axşamı gününə təvafüq edən 2023-cü il mart ayının 23-nü 1444-cü il mübarək ramazan ayının ilk günü elan etmişdir.