NEMƏTULLAH SALEHİ NƏCƏFABADİNİN TƏRCÜMEYİ-HALI

2024-03-15T14:16:55+04:00Mart 15th, 2024|ALİMLƏRİMİZ|

Nemətullah Salehi Nəcəfabadi (h. ş. 1302-16 ordibeheşt 1385 – m. 1923-6 may 2006) h. q. tarixi ilə XIV-XV əsrlərdə (m. XX-XI əsrlərdə) yaşamış şiə tarixçisi və yazıçısı olmuşdur. O, İsfahan Elmi Hövzəsində Hacı Ağa Rəhim Ərbab və Mühəmmədhəsən Alim Nəcəfabadinin, Qum Elmi Hövzəsində isə Ayətullah Bürucərdi, Seyid Mühəmməd Damad, Seyid Ruhullah Musəvi Xomeyni və Əllamə