FƏQİHLƏ HAKİMİYYƏT ARASINDA ƏLAQƏ (1)

2024-06-25T20:13:36+04:00İyun 25th, 2024|Seyid Mühəmmədhüseyn Fəzlullah|

Fəqihin hakimiyyətlə əlaqəsini müəyyənləşdirən islami bir anlayış vardırmı? Onun islami anlayışın daxilində ruhani məna daşıyan fiqhi mövqeyi öz məzmununda maddi məna daşıyan hakimiyyət ab-havasına açılışla ziddiyyət təşkil edirmi? Ola bilsin bəzi insanlar bu şəkildə düşünə bilər, o zaman görər ki, həqiqətən, fiqh öz sahibinə (yəni fəqihə) böyük islami bir dəyər bəxş edir. Belə ki, o,