FİTRƏ ZƏKATI (ALTINCI DƏRS)

2023-04-17T15:11:26+04:00Aprel 17th, 2023|FİQH, RAMAZAN AYI|

RƏHMAN, RƏHİM ALLAHIN ADI İLƏ!   ALTINCI DƏRS  Fitrə zəkatına möhtac şəxslərin xüsusiyyətləri və şərtləri Fitrə zəkatına möhtac olan şəxsdə (yəni fəqir və miskində) aşağıda deyilən xüsusiyyətlərin və şərtlərin olması lazımdır: Müsəlman olmalıdır; buna görə də kafir fəqirə və miskinə fitrə zəkatı verilməməlidir. Günah əhli olmamalıdır; bununla bütün günahları tərk edən şəxs (adil şəxs) nəzərdə tutulmur.