Ana Səhifə » MƏFATİHUL-CİNANIN QURANLA ZİDDİYYƏTİ

“MƏFATİHUL-CİNANIN QURANLA ZİDDİYYƏTİ” KİTABINDAN-3

2023-04-08T12:17:19+04:00Mart 6th, 2023|ƏLLAMƏ BURQUİ, RAMAZAN AYI|

RƏHMAN, RƏHİM ALLAHIN ADI İLƏ!   İndi isə ramazan ayının əməllərinə aid fəslin digər mətləblərini müzakirə edək: Ramazan ayının ilk gecəsinin yeddinci əməli olaraq yazır: “İmam Hüseyni ziyarət edin ki, bütün günahlarınız bağışlansın”. Bu rəvayəti Seyid ibn Tavusun “İqbalul-əmal” kitabından (s. 10) nəql etmişdir ki, onun ravisi Feyz ibn Muxtardır və biz onu “Üsul xəbərlərinin

“MƏFATİHUL-CİNANIN QURANLA ZİDDİYYƏTİ” KİTABINDAN-2

2023-04-08T12:18:53+04:00Mart 5th, 2023|ƏLLAMƏ BURQUİ, RAMAZAN AYI|

RƏHMAN, RƏHİM ALLAHIN ADI İLƏ! Şeyx Abbas Qummi bilmir ki, Peyğəmbər (s) buyurmuşdur: “Ey camaat, Allahla heç bir kəs arasında qohumluq əlaqəsi yoxdur, mənfəətin cəlb olunması və zərərin uzaqlaşdırılmasına səbəb olacaq başqa heç bir əlaqə də mövcud deyildir! Bircə əməl istisnadır. Baxın! Heç kəs əsassız iddialar etməsin, heç kəs qəlbində xam arzuya qapılmasın. Məni doğru

“MƏFATİHUL-CİNANIN QURANLA ZİDDİYYƏTİ” KİTABINDAN-1

2023-04-08T12:21:07+04:00Mart 4th, 2023|ƏLLAMƏ BURQUİ, RAMAZAN AYI|

RƏHMAN, RƏHİM ALLAHIN ADI İLƏ!   “MƏFATİHUL-CİNANIN QURANLA ZİDDİYYƏTİ” KİTABINDAN   İKİNCİ BAB ÜÇÜNCÜ FƏSİL Bu fəsil mübarək ramazan ayına məxsusdur. Rəcəb ayını ayların ən fəzilətlisi olaraq qələmə verdiyi bu babın ilk fəslinə əks olaraq burada ramazan ayını ayların ən fəzilətlisi hesab edir ki, əlbəttə, bu doğrudur. Bilmək lazımdır ki, mötəbər kitablarda Allah Rəsulundan (s) nəql olunmuş

Go to Top