MİLLƏTLƏRARASI RÖ’YƏTİ-HİLAL ELMİ KONFRANSI

2023-04-08T12:27:13+04:00Fevral 28th, 2023|FİQH, RAMAZAN AYI|

RƏHMAN, RƏHİM ALLAHIN ADI İLƏ!  1978-ci ildə İstanbulda “Rö’yəti-hilal” mövzusunda millətlərarası bir elmi konfrans keçirilmişdir.  Bu konfransın qərar mətninin tərcüməsini sizə təqdim edirik. Türkiyə Respublikası Dini İşlər İdarəsinin dəvətilə “Qəməri ayların əvvəlinin təsbit edilməsi” konfransı” 26-29 zilhiccə 1398 (m. 27-30 noyabr 1978) tarixləri arasında İslamın tarixi paytaxtı İstanbulda toplanmışdır. Konfransda aşağıda adı çəkilən İslam ölkələrindən