FİQH

BEŞ MƏZHƏBƏ ƏSASƏN ORUC-2

Mart 2nd, 2024|

2. Hənəfi məzhəbi Bu məzhəbin imamı İmami-Ə’zəm Əbuhənifə Nu’man ibn Sabit (h. q. 80-150 – m. 699-768) Kufədə doğulmuş iranlı bir şəxsdir. Sonra Abbasi xəlifəsi

BEŞ MƏZHƏBƏ ƏSASƏN ORUC-1

Mart 2nd, 2024|

RƏHMAN, RƏHİM ALLAHIN ADI İLƏ!   KİTAB HAQQINDA QISA MƏLUMAT  “Beş məzhəbə əsasən oruc” kitabı Şeyx Mühəmmədcavad Muğniyənin “Beş məzhəbə əsasən fiqh” kitabının “Oruc” fəslinin

FİTR BAYRAMI GECƏSİNİN VƏ GÜNÜNÜN ƏMƏLLƏRİ

Aprel 19th, 2023|

RƏHMAN, RƏHİM ALLAHIN ADI İLƏ!   Bayram gecəsinin əməlləri Fitr bayramı gecəsi (yəni bayramdan əvvəlki günün axşamı) şərafətli və mübarək gecələrdən biridir. Bu gecəni məsciddə əhya

RAMAZAN AYI

FİTRƏ ZƏKATI (ALTINCI DƏRS)

Aprel 17th, 2023|FİQH, RAMAZAN AYI|

RƏHMAN, RƏHİM ALLAHIN ADI İLƏ!   ALTINCI DƏRS  Fitrə zəkatına möhtac şəxslərin xüsusiyyətləri və şərtləri Fitrə zəkatına möhtac olan şəxsdə (yəni fəqir və miskində) aşağıda deyilən

FİTRƏ ZƏKATI (BEŞİNCİ DƏRS)

Aprel 17th, 2023|FİQH, RAMAZAN AYI|

RƏHMAN, RƏHİM ALLAHIN ADI İLƏ!   BEŞİNCİ DƏRS  Fitrə zəkatının xərclənməsi Sual: Fitrə zəkatını övlada vermək icazəlidirmi? Cavab: Mükəlləfin öz fitrəsini valideyn və övlad kimi nəfəqələrini

VƏHDƏTƏ DOĞRU

NƏŞRLƏRİMİZ (PDF)

İSLAM ÖLKƏLƏRİ

İSLAMI QƏBUL EDƏNLƏR