FİQH

FİTRƏ ZƏKATI

Aprel 6th, 2024|

IV. FİTRƏ ZƏKATI “Bədənin zəkatı” da deyilən fitrə zəkatı haqqında aşağıdakı mövzular müzakirə olunacaqdır: – Fitrə zəkatı kimə vacibdir; – Fitrə zəkatı kimin yerinə verilir

FİTR VƏ QURBAN BAYRAMLARININ NAMAZI

Aprel 6th, 2024|

III. FİTR VƏ QURBAN BAYRAMLARININ NAMAZI Məzhəblər iki bayramın – Fitr və Qurban bayramlarının namazı haqqında ixtilaf etmişlər: O namaz vacibdir, yoxsa müstəhəb? On iki

BEŞ MƏZHƏBƏ ƏSASƏN ORUC-10

Mart 5th, 2024|

12. Hilalın təsbit edilməsi Bütün müsəlmanlar icma etmişdir ki, kim yalnız özü hilalı görərsə, öz elminə (bilgisinə) əməl etməlidir. Burada ramazan hilalı ilə şəvval hilalı

BEŞ MƏZHƏBƏ ƏSASƏN ORUC-9

Mart 5th, 2024|

4. Orucun növləri  Məzhəblərin fəqihləri orucu dörd hissəyə bölmüşlər: vacib, müstəhəb, haram və məkruh. 5. Vacib oruc Məzhəblərin ittifaqına əsasən vacib oruclar aşağıdakılardan ibarətdir: Ramazan

BEŞ MƏZHƏBƏ ƏSASƏN ORUC-8

Mart 4th, 2024|

3. Orucu batil edən işlər Orucu batil edən işlər deyildikdə fəcrin tülu’ etməsindən (yə’ni sübh azanından) məğribə (Günəşin batmasına) qədər çəkinilməsi vacib olan işlər nəzərdə

BEŞ MƏZHƏBƏ ƏSASƏN ORUC-7

Mart 4th, 2024|

1. Üzrün aradan qalxması Əgər orucun yeyilməsinin mübah olmasına səbəb olan üzr aradan qalxarsa, belə ki, xəstə yaxşılaşarsa, yaxud uşaq həddi-büluğa çatarsa, yaxud müsafir öz

BEŞ MƏZHƏBƏ ƏSASƏN ORUC-6

Mart 4th, 2024|

1. ORUC Ramazan ayında oruc tutmaq dinin rüknlərindən bir rükndür. Onu inkar edənin dindən xaric olmasından sonra onun vacib olmasının bir dəlilə ehtiyacı yoxdur. Çünki

BEŞ MƏZHƏBƏ ƏSASƏN ORUC-5

Mart 3rd, 2024|

5. Hənbəli məzhəbi Bu məzhəbin imamı Əhməd ibn Hənbəl (h. q. 164-241 – m. 782-856) İmam Şafiinin ən əhəmiyyətli Bağdad şagirdlərindəndir. İmam Əhməd Bağdad mərhələsindən

BEŞ MƏZHƏBƏ ƏSASƏN ORUC-4

Mart 3rd, 2024|

4. Şafii məzhəbi Bu məzhəbin imamı Mühəmməd ibn İdris Şafii (h. q. 150-204 – m. 768-820) Əbdümənaf nəslindəndir. O, uşaqlıqda Məkkəyə gəlmiş və bir az

BEŞ MƏZHƏBƏ ƏSASƏN ORUC-3

Mart 3rd, 2024|

3. Maliki məzhəbi Maliki məzhəbinin imamı Malik ibn Ənəs (h. q. 93-179 – m. 712-795) Bəqi qəbiristanlığında dəfn olunmuşdur və İslam Peyğəmbərinin əshabəsi Əbuamirin nəslindəndir.

BEŞ MƏZHƏBƏ ƏSASƏN ORUC-2

Mart 2nd, 2024|

2. Hənəfi məzhəbi Bu məzhəbin imamı İmami-Ə’zəm Əbuhənifə Nu’man ibn Sabit (h. q. 80-150 – m. 699-768) Kufədə doğulmuş iranlı bir şəxsdir. Sonra Abbasi xəlifəsi

BEŞ MƏZHƏBƏ ƏSASƏN ORUC-1

Mart 2nd, 2024|

RƏHMAN, RƏHİM ALLAHIN ADI İLƏ!   KİTAB HAQQINDA QISA MƏLUMAT  “Beş məzhəbə əsasən oruc” kitabı Şeyx Mühəmmədcavad Muğniyənin “Beş məzhəbə əsasən fiqh” kitabının “Oruc” fəslinin